Historia sekcji kickboxingu

W 1991 roku, w obliczu przemian gospodarczych i społecznych, zanalizowano zatrudnienie kadry trenerskiej KS Gwardia. Po wycofaniu z rozgrywek II ligi boksu i likwidacji seniorów w klubie oraz przy stosunkowo małym zainteresowaniu młodzieży boksem, przeznaczono do likwidacji m.in. etat trenera boksu. W tym samym czasie, z inicjatywy instruktora Ju-Jitsu 5 DAN Eugeniusza Sikory i mgr Tadeusza Dudy trenera I klasy boksu, postanowiono wykorzystać istniejącą bazę bokserską i przeprowadzić tytułem sondażu trzymiesięczny kurs kickboxingu. Kurs miał być źródłem zwiększenia przychodów klubu. Zainteresowanie nowym stylem walki wśród młodzieży zielonogórskiej przeszedł najśmielsze oczekiwania inicjatorów.

Poniżej jedno z pierwszych wspólnych zdjęć – rok 1991.
Jedno z pierwszych wspólnych zdjęć – rok 1991.

W dniach 18.03.1991 r. oraz 25.03.1991 r. w Gazecie Lubuskiej ukazały się anonsy o „wznowieniu” treningów sekcji kickboxingu w KS Gwardia.

Pierwsze zajęcia odbyły się dnia 26.03.1991 r. o godz. 18:00. Wcześniej chętni musieli opłacić koszty udziału w kursie w wysokości 180000 zł. Do kursu zgłosiło się 55 początkujących, z których w późniejszym czasie Andrzej Pniewski został medalistą Mistrzostw Polski, zaś Andrzej Diaczuk i Waldemar Diaczuk- sędziami kickboxingu. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 90 minut pod nadzorem mgr Tadeusza Dudy, któremu asystował wieloletni zawodnik sekcji bokserskiej KS „Gwardia” Tomasz Duda. Sprzęt specjalistyczny, halę, natryski zabezpieczał klub.

Wobec dużego zainteresowania tą stosunkowo nową w Polsce dyscypliną sportową, dnia 27.03.1991 roku pismem L.dz.B-B-01/91 pan Eugeniusz Sikora, jako kierownik sekcji kickboxingu, zwrócił się do Polskiego Związku Kickboxingu z prośbą o podanie warunków zarejestrowania i przyjęcia nowo-powstałej sekcji.

Stale utrzymujące się duże zainteresowanie młodzieży uprawianiem kickboxingu, oraz pozytywna odpowiedź Polskiego Związku Kickboxingu, przekonuje inicjatorów powstania sekcji o słuszności ich wyboru. W lipcu 1991 roku zwracają się do Prezydium Zarządu Klubu Sportowego „Gwardia” w Zielonej Górze w sprawie naboru do sekcji sportów walki.

W dniu 01.09.1991 roku ogłoszono nabór do sekcji kickboxingu przy KS „Gwardia” w Zielonej Górze, która działa do dnia dzisiejszego. Trenerem został mgr Tadeusz Duda prowadzący zajęcia z boksu i kickboxingu oraz zajmujący się odnową biologiczną w klubie.

Od dnia 01.10.1991 roku, po likwidacji etatu trenera boksu w klubie, szkoleniem w obu sekcjach zajmuje się Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Rekreacji i Sportu „ALKOR” mgr-a Tadeusza Dudy. Na podstawie umowy według której z korektami co do odpłatności i terminów obowiązywania działa do dnia dzisiejszego.

Tadeusz Duda z czołowymi zawodnikami - rok 2006.
Tadeusz Duda z czołowymi zawodnikami - rok 2006.