Historia sekcji boksu

Pierwsze oficjalne dane dotyczące powstania sekcji bokserskich Zielonej Górze sięgają połowy lat czterdziestych. W 1947 r. zostaje powołana do życia sekcja RKS „Wagmo”, której założycielami są: Jan Kowalski, Andrzej Nowiński, Stanisław Szrajter. Do 1949 r. jest to jedyna sekcja bokserska w Zielonej Górze. Dzięki usilnym staraniom Wincentego Lecieja w 1949 r. zostaje powołana druga sekcja – KS „Zieloni”. Początkowo w latach 1945 – 1949 szereg meczów i turniejów rozgrywanych było w prowizorycznych ringach, ustawionych na placach, stadionach w otwartym terenie. Dopiero po 1949 r. zawody bokserskie zostają przeniesione do specjalistycznych sal, posiadających rozwinięte zaplecze techniczne. Duży wpływ na rozwój i popularność boksu miało prężne działanie wspierające rozwój sekcji bokserskiej, powołanej w 1951 r. Społecznej Sekcji Boksu TKKF w Zielonej Górze, pod kierownictwem – kolejno: Rajmunda Hahna, Jerzego Czubka i Kazimierza Rachalskiego. W 1957 r. pod kierownictwem tych samych osób następuje przekształcenie SSB w Zielonogórski Okręgowy Związek Bokserski. W czasie działania SSB następuje reorganizacja obowiązującego kalendarza rozgrywek. Obok spotkań towarzyskich, turniejów mistrzostwo miast dołączono zawody indywidualne, np.: indywidualne mistrzostwa okręgu seniorów.

Rozpropagowanie wśród mieszkańców Zielonej Góry, boksu powoduje duży napływ chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu, co w krótkim czasie zaczyna przynosić sukcesy:

 • 1955 r. II miejsce Jana Błaszkowskiego w Mistrzostwach Polski Seniorów,
 • 1957 r. II miejsca Andrzeja Banaszaka, Jerzego Jarosza i Jana Szymankiewicza w Mistrzostwach Polski Seniorów.

Jednak to lata sześćdziesiąte przyniosły największe sukcesy dla zielonogórskiej „Gwardii” dzięki takim zawodnikom jak: Jan Pietrykowski i Stanisław Hoffman – obaj byli reprezentantami Polski, oraz licznej grupie trenerów: Jerzy Adamski, Stanisław Gładszy, Wincenty Leciej, Tadeusz Duda i wielu innych. Najbardziej spektakularnym sukcesem był w 1962 r. awans do II ligi seniorów. Kolejne lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to spadek popularności boksu, co w 1989 r. powoduje spadek z II ligi seniorów i rozwiązanie zespołu seniorów.

W tym czasie odnotowano pojedyncze sukcesy zawodników młodego pokolenia:

 • Jacek Szymaniak uczestnik ME w Turcji 1976 r.,
 • Tomasz Duda I miejsce MP juniorów 1982 r., I miejsce MP młodzików 1984 r., III miejsce w Turnieju PrzyjaĽni na Węgrzech,
 • Tadeusz Romański III miejsce MP 1986 r.

Indywidualne osiagniiecia zawodników sekcji bokserskiej:

 • Andrzej Sosnowski – 1965 III miejsce podczas Mistrzostw Polski Seniorów,
 • Andrze j Jagielski – 1968/69/70 III miejsca podczas Mistrzostw Polski Seniorów,
 • Zbigniew Stasiełowicz – 1970 III miejsce podczas Mistrzostw Polski Seniorów,
 • Artur Olech – 1972 III miejsce podczas Mistrzostw Polski Seniorów,
 • Jacek Szymaniak – 1976 uczestnik Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Izmirze (Turcja),
 • Sylwester Słobodzian – 1986 uczestnik Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Kopenhadze.

Początki lat dziewięćdziesiątych przyniosły praktycznie wstrzymanie działalności sekcji bokserskiej. Jej miejsce zaczęła przejmować dynamicznie rozwijająca się sekcja Kick-Boxingu.

W 1993 r. wraz z przyjściem trenera B. Graczyka, przy współpracy T. Dudy następuje próba reaktywowania sekcji bokserskiej – bez większych sukcesów.