Walne zebranie w Gwardii

W dniu 26.marca 2015r. o godz.17.30 na obiektach Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia” w Zielonej Górze przy ul Strzeleckiej 22 odbędzie się Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Delegatów Klubu. Jest to najwyższa władza w klubie. Celem zebranie będzie wybór władz (Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej). Odpowiedni wybór będzie kierunkiem na działalność w czasie czteroletniej kadencji wybranych władz. Obecnie w klubie działają dwie sekcje sportowe: strzelectwo sportowe (bierze udział w rywalizacji dzieci
i młodzieży oraz jest sportem olimpijskim) oraz kickboxing (bierze udział w rywalizacji dzieci i młodzieży). Obecnie we władzach klubu mają swoich przedstawicieli sekcje głównie sportowe, reprezentowana jest również sekcja strzelectwa powszechnego oraz pracownicy klubu. Prowadzona jest również działalność gospodarcza ( hotel, nauka jazdy, szkolenia pozasportowe ochroniarzy, oraz szkoła detektywów Ochikara) jednak z jej prowadzenia utrzymywani są wyłącznie pracownicy. Sekcja kickboxingu na pewno (i chyba strzelectwa sportowego) nie otrzymuje z tytułu tej działalności (gospodarczej) żadnych korzyści pomimo, że działalność jest rentowna tylko i wyłącznie dzięki niższym podatkom jako klub sportowy biorący udział
w rywalizacji dzieci i młodzieży. Istnienie sekcji sportowych jest zagwarantowane tylko i wyłącznie z dotacji Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego. Z informacji uzyskanych w zarządzie ZKS Gwardia i od osób zaprzyjaźnionych nieoficjalne plany obecnego zarządu i prezesa wyglądają następująco:
1. Zarząd klubu i komisja rewizyjna ma się składać tylko z osób niezwiązanych bezpośrednio ze sportem
2. Zlikwidowana może być sekcja kickboxingu pomimo bardzo niskich kosztów działalności
3. Trenerzy mają być jak do tej pory na umowach o dzieło i pomimo dotacji nie mogą być zatrudnieni np. Na czas określony(co najmniej rok-ze względu na budżet)
4. Trenerzy i sportowcy mają sami szukać sobie źródeł finansowania i jak dotychczas sami zaopatrywać się w sprzęt i ubiór do treningów
5. Trenerzy zdobyli wykształcenie sportowe na własny koszt
Cztery lata temu przy zmianie ówczesnego zarządu i prezesa padały obietnice obecnego prezesa o zmniejszeniu kosztów administracyjno-pracowniczych a zwiększenia nakładów na sport. Niestety nic w tym względzie się nie zmieniło. Przy istniejącym ryzyku likwidacji sekcji kickboxingu zapraszam redakcję na Walne zebranie w powyższym terminie oraz proszę o pomoc
w zachowaniu co najmniej dotychczasowej działalności sportowej klubu aby nie stał się tylko i wyłącznie przechowalnią osób niezwiązanych ze sportem i utrzymywanych kosztem sportowców. Na podaną sytuację posiadam rozliczenie finansowe za 2014r.
Aby przedstawić sytuację nadmienię , że obecnie sportowcy mają w sumie 18 głosów delegatów (12 kickboxing+6 strzelectwo sportowe) natomiast inne osoby posiadają aż ok. 27.
Czyli w klubie sportowym sportowcy nic nie przegłosują.
Ze sportowym pozdrowieniem trener Jarosław Biernacki, tel. 501 318 767