Gwardziści we władzach PZKB

W dniu 06.12.2014r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego związku Kickboxingu. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności, w którym okazało się
(po dokonaniu audytu przez firmę zewnętrzną), że bilans jest dodatni i na rok 2015r. Związek posiada środki na swoją działalność. Ważnym punktem sprawozdania było przedstawienie oficjalnej informacji, że kickboxing będzie jako dyscyplina sportu na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich Word Games 2017r we Wrocławiu. Ponadto prowadzona jest akcja wysyłania petycji do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o wprowadzenie do Olimpiady Letniej dyscypliny: „kickboxing”. Jest to akcja ogólnoświatowa bardzo mocno wspierana przez władze PZKB. Przegłosowano też uchwałę o zwalczaniu dopingu w sporcie na podstawie nowych przepisów. Bardzo miłym akcentem w obradach było zaufanie Zarządu i Walnego Zjazdu PZKB do trenerów i działaczy z ZKS „Gwardia” Zielona Góra. Przewodniczącym zjazdu wybrano trenera Jarosława Biernackiego ( wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PZKB). W składzie zarządu jest również prekursor zielonogórskiego kickboxingu Tadeusz Duda (wiceprezes Zarządu PZKB). Delegatem gwardzistów z Zielonej Góry był utalentowany i posiadający sukcesy międzynarodowe Dominik Szymczak.
Na zdjęciach> zdjęcie nr 1 od lewej: Prezes Zarządu PZKB Andrzej Palacz, wiceprezes Tadeusz Duda, Przewodniczący Walnego Zjazdu PZKB Jarosław Biernacki
Zdjęcie nr 2> od lewej: delegat ZKS „Gwardia” Dominik Szymczak, Jarosław Biernacki, Tadeusz Duda.

10833948_565684876908850_1222415393_n

10846694_565684770242194_633297568_n