ZIELONA GÓRA SPORTEM SŁYNĄCA

Dla zawodników i działaczy zielonogórskiego sportu – 22 maja jest szczególnym dniem, albowiem Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zaprosił ich na uroczystość do Palmiarni, gdzie zostali uhonorowani za swoje zaangażowanie i ciężką pracę sławiącą nasze miasto.
Gala wręczenia Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2011 odbywała się w upalny dzień, w obecności wielu zacnych gości. Wśród nich byli m.in.: wiceprezydent Wioleta Haręźlak, przewodniczącą Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miasta Jolanta Danielak, radni, prezesi klubów sportowych, szkoleniowcy.

Nagrody świadczą o tym, że warto i należy pracować w sporcie i dla sportu –tymi słowami Ryszard Greszczyk dziękował, w imieniu laureatów władzom miasta za dostrzeżenie, docenienie i wyróżnienie ludzi sportu. Panie Wioleta Haręźlak i Jolanta Danielak wręczyły nagrody w postaci statuetek i dyplomy zasłużonym zawodnikom i trenerom.

Nagrody otrzymali następujący zawodnicy Gwardii :

– Tomasz Makowski

– Patryk Proszek

– Jakub Kozera

– Tomasz Knopf

Nagrodę również otrzymali Trenerzy Gwardii :

– Jarosław Biernacki

– Tadeus Duda

 

 

Dodaj komentarz