Anna Sieczkowska

Kategorie wagowe:

50 kg

Formuły:

SC, LC

Mistrzostwa Europy

5 miejsce: 1 raz

Mistrzostwa Polski

1 miejsce: 4 razy
2 miejsce: 2 razy

Dodaj komentarz